Årets draglag

I-Sektionen

I-Sektionens draglag

I-sektionens draglag som tagits ut under Nolle-p är redo och taggade på att försvara sig vinst-streak i dragkampen 2020.

M-power

M-Sektionens draglag

M-power som är Maskiteknologsektionens draglag är tradtitionsenligt med och tävlar i Dra't i Spa't.

Flamman

Flamman pub & Discos draglag

Civilekonomerna

Civilekonomernae draglag

Ekonomernas draglag som brukar vara starka kandidater i Stil-priset är även med i Draget 2020!

D-Sektionen

D-Sektionens draglag

Dragstyrka

DragstYrka Y-sektionens draglag

Läkarprogrammet

Läkarprogrammets Draglag

Pulling

PUlling Ling-sektionen

Dragna lärare

Lärarsektionens Draglag

Bidraget

TBi-sektionens draglag

M-sektionen Chalmers

M-sektionen Chalmers

M.A.K och MnollK

I-sektionen Chalmers

I-sektionen Chalmers

Isex och QQ7