Schema

Torsdrag 13/9
12:00 Jobbsläpp i Collosseum

Onsdrag 19/9
06:00 Biljettsläpp
19:00 Flammanpub

Fredrag 21/9
17:30 Lagsittning, FöreDraget
22:00 AQUARALLEN

Lördrag 22/9
11:00 Avmarch från Borggården
12:00 Domarentré
17:15 Draggöquen
22:00 SPLASH OUT KRAVALL

Välkomna till Dra’t i Spa’t 2018!