Work information // Jobba på Dra't i Spa't 2019

For information in english, please scroll down. 

Jobbsläppet vi alla väntat på sker i Colosseum torsdag den 12 september kl. 12:00. Ett ypperligt tillfälle att slippa köa för biljettsläpp till festerna, lära känna en massa nya människor från andra klasser och sektioner, samt skaffa sig erfarenheter och få gå på en enastående tackfest!  En depositionsavgift kommer att tas vid jobbsläppet på 100kr och kommer fås tillbaka efter utfört arbete.

Fredag

CUBARALLEN - Festjobbare (38 st) 
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Festjobbare. Du jobbar i baren, i garderoben, som vakt/entrévärd och på andra ställen i Kårallen under kvällen. Du hjälper även till att städa när festen är över. 

Ljud och Ljus Vapendragare (6 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till fredagens kravall samt en magisk tackfest!
Detta gör du: Hjälper till med att rigga ljud och ljus i Kårallen på fredag eftermiddag.

Öl och Bars Trotjänare (1 st)

Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Spänner musklerna och hjälper Öl&Bar före samt under festen.

Lördag

PIRAT I SPA'T-Festjobbare (30 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till fredagens eftersläpp samt en magisk tackfest!
Detta gör du: Festjobbare. Du jobbar i baren, i garderoben, som vakt/entrévärd och på andra ställen i Kårallen under kvällen. Du hjälper även till att städa när festen är över. 

Frukostvärdar (6 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Gör i ordning frukost till de olika draglagen lördag morgon.

Dragplatscrew (24 st) 
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Riggar och håller koll på dragplatsen under för- och eftermiddag under ledning av Fadderigeneralen.

Dragplatschaufför (9 st) – Kräver Körkort
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Kör draglagen fram och tillbaka till dragplatsen under lördagen.

Öl och Bars Trotjänare (1 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till fredagens kravall samt en grym tackfest!
Detta gör du: Spänner musklerna och hjälper Öl&Bar före samt under festen.

Strandvakt (2 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Du får leva ut din dröm som strandvakt vid karibiska havet under ledning av Fadderigeneralen. Dvs: hålla två vakande ögon vid Dragplatsen och rädda den som skulle ha oturen att trilla i plurret. TIPS: Ha en handduk och lite varma kläder i reserv om det skulle behövas. 

Capitán del Scoreboard (1 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest! 
Detta gör du: Preppar dragplatsen under förmiddagen under ledning av Fadderigeneralen. Under dragkamperna sköter du resultattavlan.

PR & Stils Parasollbärare (2 st) 
Detta får du: T-shirt, förköp till fredagens kravall samt en grym tackfest!
Detta gör du: Hjälper PR & Stil att skapa stämning på Kårallen innan lördagens eftersläpp samt jobbar som festjobbare under festen samma kväll.

Sunny Servers – Serveringspersonal Finsittning (27 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Ställer i ordning och dukar borden innan sittningen, serverar samt röjer undan efter sittningen.

Bastuhunkar (22 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp, chansen att lära känna en massa underbara dragare från andra sektioner och universitet, samt en grym tackfest!
Detta gör du: Agerar värd för en bastu åt ett/två draglag tillsammans med en kompis.

ÖCMs Högra Hand (2 st) – Kräver Körkort
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Hjälper ÖCM med att köra ut öl och packning till bastus under lördagen. Kräver körkort samt att du kan backa med släp. 

Företagsambassadör (4 st)
Detta får du: T-shirt, förköp till lördagens eftersläpp samt en grym tackfest!
Detta gör du: Ett något annorlunda jobb för den sociala nätverkaren! På Dragplatsen kommer du hjälpa de företag som finns på plats att rigga montrar, finnas till hands och hjälpa företagen med det de behöver under dagen. 

Alla som jobbar under Dra’t i Spa’t
får en t-shirt och en fantastisk tackfest!


Work at Dra't i Spa't 2019


The long awaited job release for Dra’t in Spa’t 2019 will take place in Colosseum (the C-house) on Thursday, September 12th at 12:00 pm. This is an excellent opportunity to avoid queuing for the ticket release for the parties, getting to know a lot of new people from different faculties, as well as gaining experience and receiving an outstanding Thank You-Party! A deposit fee will be paid at the job release of 100 SEK, and will be refunded back to you after your work contribution.

Friday

CUBARALLEN - Party worker (38 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Party Worker. You work in the bar, in the wardrobe, as a guard / entrance host and elsewhere in Kårallen during the evening. You also help clean when the party is over.


Sound & lights-helper (6 persons) 
This is what you get : T-shirt, pre-purchase for Friday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job : Help arrange and rig all the sound and light equipment in Kårallen on Friday afternoon.


Beer&bar-helper (1  person)
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Stretch your muscles and help Beer & Bar before and during.

the party.

Saturday

PIRAT I SPA'T- Party worker (30 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Friday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Wardrobe, as a guard/entrance host and elsewhere in Kårallen during the evening. You also help clean when the party is over.

Breakfast host (6 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Prepare breakfast for the different teams Saturday morning.

Dragplatscrew (24 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Build and keep track of the competition area during the afternoon.

Driver to the teams (9 persons) – Must have a driver's license
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Drive the teams back and forth to the Competition Area during the day

Beer and Bar’s Helper (1  person)
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Friday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Stretch your muscles and help Beer & Bar before and during the party.

Life Guard (2  persons)
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: You get to live out your dream as a beach guard at the Caribbean Sea. I.e., keep two watchful eyes at the Competition Area and save the one who would be unlucky to take a step too far down the water. TIP: Bring a towel and some warm clothes in reserve if needed.

Capitán del Scoreboard (1  person)
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Prepare the competition area during the morning under the direction of the General. During the competition you will take care of the scoreboard.

PR & Style’s Sunshade Carrier (2  persons)
 This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Friday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Help PR & Style to decorate and set the mood at Kårallen before Saturday's kravall as well as working as a party worker during the party this evening.

Sunny Servers – Fine dining (27 persons) 
 This is what you get: T-shirt, a nice “sittning” with food and drinks afterwards, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Set the tables before the dinner, serve during as well as clearing after.

Sauna-hosts (22 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday, a chance to get to know a lot of fun people, and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Sauna host for one / two teams together with a friend.

ÖCMs Right Hand (2 persons – Driver's licence needed)
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: Help ÖCM to drive beer and bags to the saunas on Saturday. Requires driver’s license and that you’re able to drive with a trailer.

Company Host (4 persons) 
This is what you get: T-shirt, pre-purchase for Saturday and an awesome “Thank-you”-party!
Your job: A somewhat different job for the social networker! At the Competition Area, you will help the companies to set up, be available and help the companies during the day.

Everyone who works during Dra't i Spa't gets a t-shirt and an amazing "Thank-you"-party!

 
© Copyright  Frida Dolk, Clubmästeriet 2019