Schema

Onsdrag

19:00

Onsdagspub på Flamman

Fredrag

08:00

15:00

18:00

21:00

Kafferepet i Baljan

FreDragspuben med Brandon Boys

Lagsittning(FöreDraget)

Krewes Kravallen

08:00 Kafferepet i Baljan

15:00 FreDragspuben med Brandon Boys

18:00 Lagsittning (FöreDraget)

21:00 Krewes Kravallen

LörDrag

10:00

11:00

18:00

22:00

Avmarsch från borggården

Domaréntre och Draget drar igång

Draggöquen(finsittning)

Mardi Gra´t i Spa´t

10:00 Avmarsch från borggården

11:00 Domaréntre och Draget drar igång

18:00 Draggöquen(finsittning)

22:00 Mardi Gra´t i Spa´t

Obs!

Jobbsläpp 8/9 12:00

Biljettsläpp 14/9 06:00